¿Què és el drenatge limfàtic manual? ¿Quan s’ha d’utilitzar? 

El sistema circulatori del nostre organisme no només està format per artèries, venes i capil·lars, sinó que també tenim una sèrie d’elements que formen el sistema limfàtic, que, en comptes de transportar sang, transporten limfa. 

Aquest sistema limfàtic, format per òrgans – com la melsa, el tim, les amígdales- i també per ganglis, conductes i vasos limfàtics que tenen la funció de mantenir en equilibri els líquids del cos. El que fa és agafar l’excés de líquid que queda en l’espai intersticial després del pas pels capil·lars i produir la limfa perquè sigui transportada i drenada.  

Quan per algun motiu aquest sistema limfàtic no funciona al cent per cent, es comença a acumular líquid a la zona on està el problema creant l’edema limfàtic. 

Habitualment el motiu creador del problema en aquest sistema és una adenectomia, és a dir, una extirpació de ganglis limfàtics, normalment a causa de la presència de cèl·lules tumorals. 

Davant la presència d’un edema limfàtic, que pot ser de major o menor gravetat, cal actuar ràpid per evitar un augment d’aquest i una complicació dels símptomes: cal cuidar la nutrició, la hidratació, fer elevació de l’extremitat, utilitzar bena compressiva i ajudar el sistema amb un drenatge limfàtic manual (DLM). 

El DLM és un conjunt de tècniques suaus i lentes que tenen com a objectiu ajudar les estacions ganglionars veïnes a l’extirpada, a drenar l’excés de limfa present en aquesta extremitat. És un “massatge” que ha de seguir la direcció dels conductes limfàtics i ha d’estimular els ganglis veïns (ex: en adenectomia axil·lar, estimular els ganglis supraclaviculars) perquè pugui drenar aquest edema limfàtic i tornar a la situació d’equilibri en l’extremitat.  

Per tema estètic, recentment s’ha posat de moda realitzar-se DLM malgrat no tenir problemes en aquest sistema. A efectes de salut, una persona que no té problemes ni historial d’ afectació del sistema limfàtic no obté un gran benefici de la realització d’ un DLM, essent aquest aconsellable en el perfil de pacient explicat durant l’ article.