Ejercicios Recuperación

TENDINITIS SUPRA

HERNIA CERVICAL

HERNIA LUMBAR

MUÑECA

CERVICALES I ATM

ESPALDA

ABDOMEN – CORE

COLUMNA

CADERA (En Construcció)

RODILLA (En Construcció)

PROPIOCEPCIÓN (En Construcció)

TOBILLO (En Construcció)

Tots els serveis es facturen d’acord amb les tarifes vigents. Poden sol·licitar les seves factures en recepció en horari administratiu. També oferim la possibilitat de rebre les factures per correu electrònic de manera àgil, ràpida i amb la mateixa validesa legal que la factura impresa.

Horaris: de dilluns a divendres de 8 del matí a 21 hores ininterrompudament tot l’any, excepte festius nacionals, autonòmics i locals a la ciutat de Barcelona, el centre no tanca en períodes vacacionals.