Exercicis de recuperació

TENDINITIS SUPRA

HÈRNIA CERVICAL

HÈRNIA LUMBAR

CERVICALS I ATM

ESPATLLA

ABDOMEN – CORE

COLUMNA

PROPIOPECCIÓ

TURMELL

Tots els serveis es facturen d’acord amb les tarifes vigents. Poden sol·licitar les seves factures en recepció en horari administratiu. També oferim la possibilitat de rebre les factures per correu electrònic de manera àgil, ràpida i amb la mateixa validesa legal que la factura impresa.

Horaris: de dilluns a divendres de 8 del matí a 21 hores ininterrompudament tot l’any, excepte festius nacionals, autonòmics i locals a la ciutat de Barcelona, el centre no tanca en períodes vacacionals.