Exercicis Colze

ESTIRAMENT DE BÍCEPS I PECTORAL

ESTIRAMENT DE TRÍCEPS

ESTIRAMENT MUSCULATURA FLEXORA I EXTENSORA CANELL

MOBILITAT DEL COLZE AMB EL PES DEL COS

EXERCICI POST ISOMÈTRIC PER GUANYAR FLEXIÓ DE COLZE

POTENCIACIÓ MUSCULATURA DESVIADORA RADIAL I FLEXORA DEL CANELL AMB PESES

POTENCIACIÓ DE TRÍCEPS AMB GOMES

POTENCIACIÓ DE BÍCEPS AMB GOMES

POTENCIACIÓ DE DORSAL AMPLE I ADDUCTORS D’ESCÀPULA AMB GOMA

Consulta amb el teu especialista abans de realitzar qualsevol exercici.