Exercicis de canell

MUSCULATURA FLEXORA I EXTENSORA CANELL

MOBILITAT DE CANELL

POTENCIACIÓ EXTENSORS CANELL

POTENCIACIÓ DE LA MUSCULATURA DEL CANELL AMB GOMA

POTENCIACIÓ MUSCULATURA FLEXORA Y DESVIADORA RADIAL DEL CANELL

Consulta amb el teu especialista abans de realitzar qualsevol exercici.