La punció seca és una tècnica habitual en la pràctica fisioterapèutica, indicada especialment en el tractament de la síndrome de dolor miofascial i més específicament permet actuar sobre els Punts Gallet Miofascials (PGM), que es produeixen a causa de la contracció permanent de regions altament localitzades del múscul -el que popularment es coneix com contractures-. 

Els PGM provoquen un dolor irritant, falta de força en el múscul afectat, espasmes, marejos, sudoració, i pot causar dolor referit en altres àrees. Les causes poden ser diverses: posicions sostingudes durant llargs períodes de temps, moviments repetitius, realització d’un exercici amb gran càrrega sense estar acostumats, grans impactes, el fred, disfuncions i patologia viscerals, etc. Són molt comuns a l’esquena, en músculs com el trapezi o el manegot de rotadors de l’espatlla (supraespinós, infraespinós, rodó menor i subscapular). 

Es tracta d’una tècnica invasiva que consisteix a introduir agulles a través de la pell, sense injectar ni extreure cap substància, per aquest motiu se l’anomena punció seca. S’obtenen molt bons resultats amb la seva aplicació i hi ha estudis científics que en demostren la seva eficàcia. 

El mecanisme d’acció de la tècnica és complex: quan introduïm l’agulla produïm un efecte mecànic que influeix en l’estimulació de les fibres nervioses, produint un alliberament de substàncies químiques que inhibeixen el dolor, milloren la vascularització local de la zona i produeixen un efecte antiinflamatori.  

La punció seca pot estar indicada per al tractament del dolor cervical, mal d’esquena, migranyes cervicogèniques, tendinopaties del manegot de rotadors, etc. Com sempre, cal recordar que es tracta d’una tècnica no exempta de contraindicacions que s’han de tenir en compte a l’hora d’escollir el tractament i serà necessària una correcta exploració i anamnesi per part dels fisioterapeutes, a més a més de complementar el tractament amb altres tècniques habituals en la professió.