Tractaments

Massatge terapèutic

Aplicat a tota mena de lesions musculars, tendinoses i lligamentoses.

No sols es tracta d’un massatge convencional, sinó que és una eina terapèutica potent per la qual el fisioterapeuta, mitjançant les seves mans i la seva sensibilitat clínica, incideix en el cos i en diferents teixits per a produir una resposta física, química i sensorial que generarà l’estímul necessari per a guiar al cos en el camí cap a la curació.

Gimnàstica correctiva i d’higiene postural

Per a pacients amb una postura deficient.

La gimnàstica correctiva i d’higiene postural genera una activació dels mecanismes propioceptius del pacient. Mitjançant exercicis actius, estiraments i correccions posturals fem que el cos s’organitzi de forma més equilibrada i deixin de patir algunes estructures que en un futur podrien ser focus de patologia.

Tècnica de Schroth

Indicada en pacients amb escoliosis i deformitats de la columna vertebral.

És un mètode terapèutic de reeducació postural on es fa un treball tridimensional, sensomotriu i cinestèsic per a tractar l’escoliosi en tota la seva complexitat. Creat en 1921 per la fisioterapeuta alemanya Katharina Schroth, aquest mètode té l’objectiu de crear una rutina de correcció individual i d’integració d’aquesta en les activitats de la vida diària mitjançant el treball de la musculatura interna del tronc.

Fisioteràpia postquirúrgica

Pacients portadors de pròtesi de maluc o genoll, plaques del radi o cargols en els dits, material de osteosíntesi en el colze, implants d’un lligament, recentratge d’una articulació i sutura d’un tendó o ventre muscular, com més habituals.

Cada cop és més evident que després de qualsevol intervenció quirúrgica hi ha que fer una bona rehabilitació. Serà clau realitzar aquesta feina el més aviat possible que ens permeti la intervenció, ja que com abans comencem a estimular el teixit, més accelerarem la recuperació de la lesió. D’aquesta manera, fem un treball conjunt i coordinat amb diversos cirurgians, que ens donen les pautes per començar la rehabilitació i amb els que intercanviem informació constantment per fer una bona feina multidisciplinar sobre el pacient. Tindrà importància treballar la cicatriu de forma precoç, i desenvolupar la teràpia manual (massatges, mobilitzacions, estiraments) i els exercicis de forma adient a cada fase de la rehabilitació postquirúrgica.

Fisioteràpia prequirúrgica

Aconsellable en pacients que romandran un temps amb les seves funcions motores disminuïdes.

Consisteix en el treball manual i d’exercicis previ a una intervenció quirúrgica programada per a més endavant, de manera que l’estructura del pacient es mantingui amb la màxima mobilitat, força i funció possibles fins que es realitzi la intervenció. Com millor s’entra en totes aquestes capacitats a una intervenció quirúrgica, menys treball sol tenir el cos per a recuperar les capacitats en el treball post-quirúrgic, per la qual cosa per a nosaltres també és una part essencial de la rehabilitació del pacient.

Massatge circulatori

El cos humà té diferents vies de sistema circulatori sanguini i limfàtic, controlades pel sistema nerviós. Amb aquest tipus de teràpia afavorim el intercanvi de nutrients dins del cos, ajudant d’aquesta manera a fer un bon drenatge de les substàncies nocives. Indicat per a problemes oncològics, descàrregues esportives, alteracions vasculars i limfàtiques.

Fisioteràpia domiciliaria

Pacients que estiguin incapacitats. Sobretot, en persones que no tinguin possibilitat de desplaçament i no puguin arribar al nostre centre.

Punció seca

Indicat en patologia muscular i tendinosa.

Aquesta tècnica invasiva té un resultat molt ràpid i efectiu en problemes musculars, ja que té el seu efecte sobre la placa motora del múscul, desencadenant una reacció nerviosa reflexa que farà baixar el to muscular i millorar les lesions del pacient. També s’utilitza per a treballar punts gallets musculars, que poden donar dolors referits a zones veïnes. Els nostres terapeutes estan formats en cursos oficials i tenen una habilitat tècnica i clínica molt experimentada.

Tractament de la ATM

L’articulació temporomandibular (ATM) és l’articulació que uneix la mandíbula amb el nostre crani en la fossa temporal.

La seva patologia és causada per múltiples focus, que poden anar des de traumatismes aguts fins a problemes d’estrès, passant per alteracions posturals, bruxisme, etc. El seu tractament, per tant, també ha de ser multifactorial i ha d’englobar a diversos professionals, però els fisioterapeutes i osteòpates podem focalitzar el nostre tractament en aquesta articulació a través de treball postural (columna cervical i dorsal), teràpia manual i estiraments (músculs, lligaments, mobilitzacions…) i treball de l’esfera cranial (tensions membranoses) per a ajudar a millorar les malalties dels nostres pacients. Aquestes malalties poden aparèixer en forma de dolors focalitzats en l’ATM i en la mandíbula, dolors en la columna cervical alta, problemes en la cintura escapular, mals de cap, marejos, acúfens, etc.

Teràpia fascial

La fàscia és una estructura que realitza moltes funcions.

La principal és que és una estructura de sustentació i de connexió, que relaciona molts teixits entre si i estableix una continuïtat entre aquests teixits (ossos, músculs, òrgans, sistema nerviós…). Nosaltres podem treballar aquest teixit fascial, tant a partir del massatge terapèutic, com amb tècniques específiques d’estirament, tracció, mobilització i tensió d’aquesta fàscia. Aquest tractament s’inclou des del tractament comú d’una cervicalgia fins a la correcció d’una tendinitis del tendó d’Aquil·les.

Tècnica de Sohier

Tractament d’articulacions.

Són moltes les patologies derivades de problemes articulars. Amb aquesta tècnica ens assegurem una bona salut articular i per tant, un bon funcionament del sistema múscul esquelètic.

Osteopatia

Visió holística de les interferències que pot patir el cos humà.

La osteopatia és una disciplina terapèutica i un conjunt de coneixements específics basats en l’anatomia i fisiologia humana, que donen un enfocament tridimensional en el vessant biopsicosocial del pacient i que utilitza tècniques per a normalitzar totes les disfuncions que sorgeixen en el cos i que poden causar patologia i malaltia. Consta de 3 grans àrees d’actuació: l’estructural, la visceral i la cranial. Els nostres osteòpates estan formats en les millors escoles de osteopatia d’Espanya per a poder ajudar-li a trobar i solucionar aquestes disfuncions i poder normalitzar la funció del cos per a prevenir i tractar patologia molt diversa. El seu treball pot ser molt interessant en pinçaments articulars, hèrnies discals, ciàtiques, cervicobraquiàlgies (dolors cervicals amb dolor referit al braç), falta de mobilitat en les articulacions de les extremitats, dolors d’esquena d’origen visceral, etc.

Drenatge limfàtic

Extracció de ganglis, intervencions quirúrgiques, afeccions cancerígenes, residus de la cirurgia plàstica, retenció de líquids, problemes circulatoris, etc.

El drenatge limfàtic manual ajuda en moltes patologies que poden causar amb limfoedema i edema en les extremitats. A partir d’aquest drenatge limfàtic manual, podem ajudar el cos a reabsorbir l’aigua i el contingut proteic que es troba en el teixit i adreçar-lo cap als vasos limfàtics per al seu drenatge.

Reflexoteràpia podal

Indicat en pacients amb estrès, problemes dermatològics…

Pacients amb estrès, problemes dermatològics com psoriasis, dermatitis, acne, insomni, mals de caps…

Fisioteràpia en pediatria

Tractament de torticoli congènita, còlics, fisioteràpia pre i postquirúrgica, afectacions neurològiques, hemiparèsies, estiraments del plexe braquial, miopaties, patologia reumàtica…

Embaràs

Salut de la mare i del nadó.

Són moltes els dubtes i contratemps que poden sorgir durant l’embaràs o fins i tot després d’aquest. Una bona preparació al part és imprescindible per a cuidar la salut de la futura mare i del nadó. Amb un bon control, per part de personal capacitat, es minimitzen riscos i s’estableixen unes bones bases per a realitzar aquest procés de la forma més natural possible.